CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2019

.
PVL 2019.png
Kỳ đài Phu Văn Lâu 1968.

Kính chúc quý bạn đọc:

Năm Mới 2019
An Vui
Hạnh Phúc
Thịnh Vượng.

Mừng Năm Mới Hai Ngàn Mười Chín
Khắp năm châu Nguyên Đán an vui
Cầu Trời mưa thuận gió hòa
Nhân dân an lạc cang qua không còn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 2019 1136 EST