Việt Nam ‘cứng rắn bất ngờ’ với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Việt Nam ‘cứng rắn bất ngờ’ với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 31, 2018 1435 ET