Cuộc chiến toàn diện khôi phục nguyên trạng Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Cần có ‘cuộc chiến toàn diện’ đưa Biển Đông trở lại như xưa? by Thành Minh Friday, December 28, 2018.
Mỹ Tàu
Hoa Kỳ và Tàu cọng.

Để Biển Đông trở về nguyên trạng
Mọi công trình Tàu cọng dựng lên
Cần san bằng xuống ngang nền
Chiến tranh khó tránh gây nên bởi Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 29, 2018 0120 EST