Việt Tàu nói gì ở Thành Đô ?

Kính mời quý bạn xem bài: Chuyện sau Thành Đô by Trần Gia Phụng (Danlambao) 12/28/2018.
ThanhDo-treoco-danlambao
Thòng lọng Thành Đô.

Linh Mười Anh Phạm văn Đồng
Sang Tàu bí mật hiến dâng nước nhà
Từ ngày ký kết Thành Đô
Có nhiều chuyện đã xãy ra cho mình
Đứng lên đòi hỏi Ba Đình
Công khai đã nhượng Bắc Kinh những gì?
Toàn dân là chủ sơn hà
Có quyền được biết nước ta mất còn
Đứng lên bảo vệ giang sơn
Quyết tâm giữ nước trường tồn muôn năm!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 28, 2018 0051 EST
1- Hội nghị Thành Đô và tình thế ngoại giao Việt Nam