Indonesia mở tiền đồn ở rìa Biển Đông canh chừng Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Indonesia mở tiền đồn ở rìa Biển Đông- Tương lai nào cho khu vực? by VOA. 20/12/2018.
F0914F8F-00A1-488E-8E67-CACFD39D7382_w1023_r1_s
Thứ trưởng đặc trách Hàng hải Indonesia Arif Havas Oegroseno giới thiệu với truyền thông bản đồ mới của Indonesia có Biển Bắc Natuna. Ảnh chụp ở Jakarta ngày 14/7/2017. REUTERS/Beawiharta

Nam Dương cảnh giác khựa Tàu
Lập đồn trấn giữ canh Tàu tấn công
Dân cùng Tổng thống một lòng
Quyết tâm giữ nước để không thuộc Tàu
Đứng lên dân Việt bên nhau
Noi gương nước bạn chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 27, 2018 0000 EST