“Bán nước là tội không thể dung tha” – Dân Làm Báo

Source: “Bán nước là tội không thể dung tha” – Dân Làm Báo
NguyễnPhúTrọng-tháithú-thầnphụcTàu-danlambao
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 26, 2018 1144 EST

Biển Đông trong năm 2018

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông, một năm nhìn lại by VOA. 26/12/2018.
USS Carl Vinson
Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng hồi tháng Ba.

Suốt cả năm hai ngàn mười tám
Bọn khựa Tàu không dám làm tàng
Bởi vì thế giới quan tâm
Five eyes Ấn Nhật Pháp tràn Biển Đông

Toàn dân ơi một lòng đứng dậy!
Diệt hán nô thúc đẩy canh tân
Chọn người vì nước vì dân
Nhân quyền dân chủ tam phân chính quyền!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 26, 2018 0040 EST