VN hủy giao lưu quốc phòng với Mỹ để vui lòng Tàu cọng?

Kính mời quý bạn xem bài: Vụ VN hủy giao lưu quốc phòng với Mỹ ‘chỉ mang tính ngắn hạn’ by
Ben Ngô BBC Tiếng Việt 2018/12/20.
_104887031_e40a5338-886a-4c8d-a59e-7eb0d9d843f8
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis thăm sân bay Biên Hòa hồi tháng 10/2018

Sợ giặc Tàu không chơi với Mỹ
Bọn hán nô tính kỹ hay chưa
Một khi Tàu khựa không ưa
Lại cho bài học như xưa đã từng

Nơi Biển Đông xưng hùng xưng bá
Cấm dân ta đánh cá lưới chài
Khôn thì kết bạn cùng ai
Giúp ta giữ nước lâu dài muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 21, 2018 0110 EST