Nguồn gốc hiểm hoạ mất nước

Kính mời quý bạn xem bài: Nguồn gốc hiểm hoạ mất nước by Trần Gia Phụng (Danlambao) Toronto, 08-12-2018.
Dântộcbịtreocổ-danlambao
Hình ảnh dân Việt sẽ bị Tàu cọng diệt.

Đánh Mỹ là đánh cho Tàu
Nguồn gốc mất nước khởi đầu là đây
Giặc Hồ kêu gọi đánh Tây
Cũng vì vâng lệnh quan thầy Nga Hoa!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 18, 2018 2200 EST