Chủ đất nước Việt Trịnh Văn Quyết

Kính mời quý bạn xem bài: Cảnh báo họa mất nước: T.V.Quyet thâu tóm gần như toàn bộ Việt Nam, đặc biệt là bờ biển chiến lược cho Tàu Cộng by Anh Minh – Bão Lữa  15:42 07/12/2018.
8de77b930a8e34924baa0dff9a143d37
Những địa phương mà Tập đoàn F.L.C đã hoặc đang thực hiện dự án (màu đỏ) và địa phương mà F.L.C đang nghiên cứu, đề xuất, lập quy hoạch (màu vàng be). Nguồn: F.L.C

Mã Lai cấm nước ngoài mua đất
Sao Việt Nam lại rất vô tư
Để cho Văn Quyết chiếm từ
Bắc Nam rừng núi chẳng từ nơi đâu!

Đồng bào ơi diệt sâu bán nước
Chúng nằm ngay sân trước Ba Đình
Là bè nô hán Bắc Kinh
Trọng Ngân Phúc niễn Cận Bình tay sai!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 12, 2018 2000 EST