Trả lại tôi thời trai trẻ

Kính mời quý bạn xem bài: Trả lại tôi thời trai trẻ by Cánh Dù lộng gió (Danlambao) Ngày 05/12/2018.
JU MONG Sinh Sự JU MONG Sinh Sự JU MONG Sinh Sự • 15 hours ago
345d2dc0f68ed862cbea10974fe9bcb5032632f89b4ecae2ada9037cd64efcff
7b801602aadaca71681be9a0288bce53889e8bd165dcc27f0b1f43f65a801c97 Saigonnho • a day ago
Bằng chứng sát nhập Hiệp Ước TĐ 2020 :
7b801602aadaca71681be9a0288bce53889e8bd165dcc27f0b1f43f65a801c97
o
1a91d69d15b2ad9ac47fc7025c877f673ced3eda8917708c172a940c6cd2c4a7
Hoàng Trường Sa Hoàng Trường Sa HoustonTX • 21 hours ago
Trả lại tôi Sài Gòn thuở nhỏ
Những hàng me rợp bóng bên đường
Trả lại tôi giảng đường xưa cũ
Bạn mới quen túm tụm bên nhau
Trả lại tôi đường Nhân Vị năm nào
Ngày hai buổi tôi đạp xe tới lớp
Trả lại tôi mộng đời mới lớn
Mơ Việt Nam thịnh vượng hùng cường
Trả lại tôi thiên đường năm cũ
Việt Nam Cộng Hòa, bốn chữ thân thương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 06, 2018 2145 EST