Tám nước châu Âu chuẩn bị chiến tranh với Nga

Kính mời quý bạn xem bài: 8 nước châu Âu chuẩn bị chiến tranh với Nga by Logan Nye – Hải Yến – Báo Mai. Monday, December 3, 2018.
Putin
Tổng Thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin.

Châu Âu chuẩn bị chống Nga
Việt Nam nên học để ta chống Tàu
Thanh niên nam nữ cùng nhau
Tham gia huấn luyện đối đầu Bắc phương
Quyết thề bảo vệ quê hương
Tuyến đầu ngăn giặc là thương giống nòi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 04, 2018 0000 EST