Tàu cọng kêu gọi ‘gác tranh chấp’ ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc kêu gọi ‘gác tranh chấp’ ở Biển Đông
by Viễn Đông 02/12/2018.
Mao and China
Mao and his China in 1949

Đưa quân sang cướp nước người
Xong rồi kêu gác chuyện người chống ta
Hỡi người yêu nước thương nhà
Đứng lên bảo vệ sơn hà Việt Nam
Đừng vì vàng gái mà tham
Nước mất Dân tộc phải làm hán nô!
Người ơi gìn giữ cơ đồ
Hy sinh bảo vệ cõi bờ Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 02, 2018 1745 EST

Việt, Nga đẩy mạnh phát triển các dự án hợp tác năng lượng ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Việt, Nga đẩy mạnh phát triển các dự án hợp tác năng lượng ở Biển Đông by VOA. 01/12/2018.
gazprom-petrovietnam-talk-gas-cooperation
Image courtesy of Gazprom


Russian giant Gazprom and the Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) discussed a range of joint efforts including a small-scale LNG production complex at a meeting in Moscow.

Việt Nga hợp tác hút dầu
Giếng khô dầu cạn nhà thầu bỏ đi!
Việt Nam khi ấy làm gì?
Tổng Chủ Trọng lú lấy chi chống Tàu?
Canh tân quân đội cho mau
Toàn dân ý thức giặc Tàu xâm lăng
Trẻ già trai gái nghe chăng?
Sơn hà nguy biến Biển Đông giặc gờm!
Muốn cho đất nước trường tồn
Hãy nghe tiếng gọi của hồn núi sông
Bắc Nam Kinh Thượng đồng lòng
Hy sinh giữ nước quyết không thuộc Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 02, 2018 1100 EST
1- Gazprom, PetroVietnam talk gas cooperation