Ước gì Việt-Nam có một lãnh tụ như Mahathir

Avatar
ước gì Việt-Nam có một lãnh tụ như Mahathir
a5703c1b110e573262c1926f18d2a9c75a8b945d7cd7ba64fe02e41cfb2ea0b7


Nước Mã Lai thật là may mắn
Có Thủ Tướng lo lắng cho dân
Công trình vay nợ không cần
Xin hoàn trả lại chờ lần mai sau

Không nhắm mắt cửa sau thủ lợi
Vay thì trả không đợi chờ lâu
Không trả được sẽ mắc câu
Cám ơn Thủ Tướng nhìn sâu vấn đề

Việt Nam ta cũng có người vì nước
Đã có lời nói trước tương lai
Việt Nam cọng sản là ai
Chiếm toàn đất nước tay sai cho Tàu!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 01, 2018 0954 EST