Người Tàu cọng thuê cả một khách sạn, gây ‘phẫn nộ’

Đà Nẵng: Người Trung Quốc thuê cả một khách sạn, gây ‘phẫn nộ’

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 27, 2018 1117 ET