Tổng thống Philippines Duterte sập bẫy Tàu cọng?

<a href=”

https://www.rfi.fr/vi/chau-a/20181126-bien-dong-tong-thong-philippines-duterte-sap-bay-trung-quoc-ok“>

Tổng thống Philippines Duterte sập bẫy Trung Quốc ?

</a>

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Monday, November 26, 2018 1700 ET