ASEAN giữa hai viễn kiến đối nghịch cho Á Châu-Thái Bình Dương

Kính mời quý bạn xem bài: Hội nghị ASEAN: Hai viễn kiến đối nghịch cho Á Châu-Thái Bình Dương by VOA. 16/11/2018.
DB31F9BC-E4B7-4566-9F27-22A04E1F81E8_w1023_n_r1_s
Thủ Tướng TQ Lý Khắc Cường chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo ASEAN tại hội nghị Trung Quốc-ASEAN ở Singapore ngày 14/11/2018. Nhìn vào hình trên để thấy hai tên họ Lý đang hỹ hã với nhau (bằng tiếng Hoa?) trong lúc Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo khác mãi nhìn vu vơ!

Duterte thà mất đất không mất máu!
Có đánh nhau Phi “chẩu” trước tiên
Cho nên Bãi Cạn mất liền
Chỉ vài năm nữa toàn miền đất Phi!

Làm Tổng thống không vì đất nước
Sao dân Phi không tước quyền đi?
An thân thủ phận “chi chi”
Nắm quyền lãnh đạo làm gì nhục thay!

Việt Nam ơi! Chung tay giữ nước
Đừng tham sanh lùi bước thối lui
Non sông khi giặc cướp rồi
Dân ta ắt phải ngàn đời hán nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 16, 2018 0044 EST