Cần hợp tác thực chất giải quyết tranh chấp Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Cần hợp tác thực chất giải quyết tranh chấp Biển Đông by BDN Ngày đăng 11-11-2018.
11_11_11_3.png
GS Carl Thayer và các tham dự viên.

Biển Đông cần hội nghị Quốc tế
Để thông qua cơ chế chủ quyền
Rạch đường biên giới các bên
Ngăn Tàu tự tác vẽ nên lưỡi bò

Hải cảnh Tàu vừa to vừa mạnh
Việt Mã Phi khó cạnh tranh cùng
Hợp nhau chống kẻ thù chung
Giặc Tàu không thể cậy hùng hung hăng

Đồng bào ơi xâm lăng biển đảo
Chính khựa Tàu là hảo lân bang
Đứng lên lớp lớp hàng hàng
Quyết tâm giữ nước giang san Lạc Hồng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 11, 2018 1050 EST
1- Hán ngụy công khai tổ chức “Hội thảo bán nước”