Phúc triều kiến Tập

Kính mời quý bạn xem bài: Chủ tịch Tập gặp Thủ tướng Phúc ở Trung Quốc by VOA. 05/11/2018.
8FFDA1E5-E78E-4423-9A6D-1CD0147ECEC9_cx0_cy4_cw0_w650_r1_s
Ông Nguyễn Xuân Phúc trong một cuộc gặp với Chủ tịch Tập hồi năm 2016.

Thôi rồi đất nước Việt Nam
Bị bè Trọng Phúc quyết dâng cho Tàu
Vòng đai Phúc hẹn theo Tàu
Hành lang Hoa Việt nổi đau dân mình
Phúc sang triều kiến Bắc Kinh
Hứa lời xử lý hợp tình Biển Đông
Toàn dân Nam Bắc một lòng
Trẻ già trai gái đề phòng xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, November 05, 2018 0230 EST