Người Tàu gom đất tại Sài Gòn, toà xử người Việt thua kiện

Kính mời quý bạn xem bài: Người Trung Quốc gom đất tại Sài Gòn, toà xử người Việt thua kiện by Dương Đại Triều Lâm (Danlambao) 11/01/2018.
Dong-Do-dai-pho-binhduong3
Phố Tàu ở Bình Dương.

Đảng tay sai còn dân nối dáo
Đất Việt Nam bán tháo cho Tàu
Còn gì để lại mai sau?
Cơ đồ Đại Việt thuộc Tàu vì ai?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 01, 2018 0000 EST