NGƯỜI DÂN CẢ NƯỚC CÔNG KHAI VIẾNG MỘ CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

TongThongNgoDinhDiem152
Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm

Kính mời quý bạn xem video:

Kính nguyện cầu Anh Linh Tổng Thống
Gia hộ người dân chống giặc Tàu
Giữ Đất Nước Việt ngàn sau
Cùng người Dân Việt bên nhau muôn đời.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, October 31, 2018 2323 EST
1- Lịch sử Việt Nam: TT Ngô Đình Diệm và con đường dang dở

Báo Tàu cọng ca ngợi ‘vai trò kép’ của Nguyễn Phú Trọng

Kính mời quý bạn xem bài: Báo Trung Quốc ca ngợi ‘vai trò kép’ của ông Nguyễn Phú Trọng by VOA – Viễn Đông 31/10/2018.
trong-binh-3
Nguyễn Phú Trọng và Xi Jinping.

Báo Tàu khen Trọng thủ hai vai
Trọng thân Tàu làm kẻ tay sai
Vì giữ đảng đành tâm bán nước
Việt Nam với Trọng hết tương lai!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, October 31, 2018 2215 EST