Người Đài Loan biểu tình chống Tàu cọng, kêu gọi độc lập

Kính mời quý bạn xem bài: Hàng ngàn người Đài Loan biểu tình chống TQ, kêu gọi độc lập by VOA. 21/10/2018.
86AEFD53-D6F2-455C-84E1-4A0F3674988F_cx0_cy3_cw0_w1023_r1_s
Những người ủng hộ Đài Loan độc lập tham gia một cuộc tập hợp phản đối điều mà họ nói là những nỗ lực thôn tính của Tàu cọng ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 20 tháng 10, 2018.

Đài Loan nói viết như Tàu
Nhưng hai chế độ khác nhau trăng trời
Đài Loan thử mạnh lên coi
Muốn không sáp nhập đất trời Hán Thanh?
Chẳng qua yếu thế nên đành
Đòi quyền độc lập để dành yên thân
Việt Nam Tàu cọng muôn phần
Khác từ tiếng nói khác dân khác nguồn
Cớ sao lại muốn vào khuôn
Thành khu tự trị để buồn muôn năm?
Đồng bào cứ mãi âm thầm
Nước mất người cũng sẽ thành nô dân
Đứng lên đất nước đang cần
Diệt bầy bán nước buôn dân Ba Đình
Vì dân vì nước Việt mình
Đứng lên thề chống Bắc Kinh bá quyền.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, October 21, 2018 0232 EST