Oanh tạc cơ B-52 của Mỹ lại bay trên Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: B-52 lại bay trên Biển Đông by Thanh Phương – RFI. Đăng ngày 18-10-2018 Sửa đổi ngày 18-10-2018 15:36.
b52
Hai chiếc oanh tạc cơ B-52 của Mỹ. @media.defense.gov

Tự do qua trên không trên biển
B-52 Mỹ thi triển khinh công
Việt Nam phải quyết một lòng
Ngăn Tàu xâm lấn Biển Đông của mình

Toàn dân ơi Ba Đình trọng lú
Sẽ kiêm luôn việc chú Đại Quang
Bắc triều quy thuận dễ dàng
Thành Đô mật ước đầu hàng thực thi

Bốn ngàn năm còn gì Đất Việt?
Hãy đứng lên quyết liệt chống Tàu
Phải cùng sát cánh bên nhau
Giữ sông núi Việt ngàn sau trường tồn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, October 19, 2018 0000 EST