Việt Nam không nên hợp tác với Tàu cọng cùng khai thác Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam có nên hợp tác với Trung Quốc cùng khai thác Biển Đông? by VOA Tiếng Việt. 17/10/2018.
A977133E-4F24-4FC5-B0E4-7C73AEF82D19_w650_r0_s
Bản đồ của CSIS cho thấy các khu vực cần có giấy phép khai thác dầu khí trên Biển Đông.

Biển Đông là biển của mình
Mắc gì lại để Bắc Kinh chia phần?
Ra tòa quốc tế là cần
Ngay gian phải trái công phân lâu dài
Đừng nghe Tàu dụ bùi tai
Để cho Tàu tới ngày mai khó lường
Hỡi người yêu nước quê hương
Đứng lên đoàn kết chống phường xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, October 17, 2018 0000 EST