Thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, James Mattis tố giác thái độ « cá lớn nuốt cá bé » của Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Thăm Việt Nam, James Mattis tố giác thái độ « cá lớn nuốt cá bé » của Trung Quốc by Tú Anh – RFI. Đăng ngày 16-10-2018 Sửa đổi ngày 16-10-2018 17:12.
2018-10-16t063119z_806573657_rc1aaf4e7980_rtrmadp_3_vietnam-usa-mattis
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis lúc đến Thành phố Sài Gòn, ngày 16/10/2018. REUTERS/Phil Stewart

Hai đại cường dẫm chân vì lợi
Hãy coi chừng ấy mới là khôn
Muốn cho đất nước trường tồn
Canh chừng Tàu cọng tấn công
Quyết thề bảo vệ non sông nước nhà.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 16, 2018 0707 EST