Watch “Sài Gòn: Bất ngờ nổ ra biểu tình phản đối nhà hát 1,500 tỷ ở Thủ Thiêm” on YouTube

Advertisements