Nhật Bản và Việt Nam thỏa thuận hợp tác để bảo đảm hòa bình ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Nhật Bản, Việt Nam thỏa thuận hợp tác để bảo đảm hòa bình ở Biển Đông by VOA. 09/10/2018.
2018-10-09t012352z_1188597087_rc11e552a750_rtrmadp_3_japan-mekong-summit
Lãnh đạo của năm nước vùng sông Mêkông và thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Hội nghị Thượng đỉnh Mêkông, Tokyo, 09/10/2018. Nicolas Datiche/Pool via Reuters

Người Việt Nam thua gì người Nhật?
Nước Việt Nam có đất cũng bằng
Việt Nam lãnh đạo giỏi ăn
Hòa bình hơn bốn mươi năm vẫn nghèo!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, October 10, 2018 0000 EST
1- Thượng đỉnh Nhật Bản – Mêkông thúc đẩy các dự án phát triển