Cuộc chiến trên biển đông và thế đứng của đảng csvn

Kính mời quý bạn xem bài: Cuộc chiến trên biển đông và thế đứng của đảng csvn by Thanh Đỗ – Đàn Chim Việt. 05/10/2018.

Bản đồ vùng tranh chấp Đông Nam Á.

Hải quân huấn luyện sẵn sàng
Không quân chuẩn bị những giàn hỏa tiêu
Toàn dân nhất trí một điều
Quyết tâm giữ nước dù nhiều hy sinh!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 09, 2018 0014 EST

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s