Cuộc chiến trên biển đông và thế đứng của đảng csvn

Kính mời quý bạn xem bài: Cuộc chiến trên biển đông và thế đứng của đảng csvn by Thanh Đỗ – Đàn Chim Việt. 05/10/2018.

Bản đồ vùng tranh chấp Đông Nam Á.

Hải quân huấn luyện sẵn sàng
Không quân chuẩn bị những giàn hỏa tiêu
Toàn dân nhất trí một điều
Quyết tâm giữ nước dù nhiều hy sinh!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 09, 2018 0014 EST

Advertisements