Tàu cọng mua nước Việt Nam qua ông chủ FLC

Kính mời quý bạn xem bài: Ông chủ FLC nhận tiền của TQ để mua nước Việt Nam? by Anh Trần – VietBF 2018-10-06.
Đất VN bán cho FLC
Bản đồ các vùng đất FLC đã mua của Việt Nam.

Giặc Tàu mua nước Việt Nam
Thông qua Trịnh Quyết đang làm trung gian
Dân Tàu sẽ tới lập làng
Quân Tàu có cớ để sang đánh mình
Đứng lên chống giặc Bắc Kinh
Quyết tâm tiêu diệt Ba Đình hán nô.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, October 07, 2018 1510 EST