Tranh chấp Mỹ-Trung lan sang lãnh vực an ninh Biển Đông và Hoa Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Tranh chấp Mỹ-Trung lan sang lãnh vực an ninh Biển Đông và Hoa Đông by Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 01-10-2018 Sửa đổi ngày 01-10-2018 16:57.
2018-09-28t202255z_1146047675_rc14f3324e70_rtrmadp_3_south-carolina-crash-military
Chiến đấu cơ Mỹ F-35B đáp xuống boong tàu đổ bộ USS Wasp ở ngoài khơi Biển Hoa Đông ngày 05/03/2018. Michael Molina/U.S. Navy/Handout via REUTERS

Diều hâu đối thủ của rồng
Từ Hoa Đông đến Biển Đông bay vòng
Chủ quyền xâm phạm hay không
Ra tòa phân rõ Tàu không có quyền
Việt Nam sao chẳng đứng lên
Kiện Tàu lấn chiếm vẽ nên lưỡi bò
Đồng bào hãy đứng lên cho
Quyết tâm bảo vệ cõi bờ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 02, 2018 2030 EST