Bao giờ Việt Nam tập trận trên biển phối hợp 4 binh chủng?

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ răn đe Trung Quốc với cuộc tập trận trên biển phối hợp 4 binh chủng by Mai Vân – RFI. Đăng ngày 26-09-2018 Sửa đổi ngày 26-09-2018 16:11.
4741353
USS Ronald Reagan và hải đội tác chiến cùng oanh tạc cơ B-52 của Không Quân và chiến đấu cơ F/A 18 của Hải Quân, trên biển Philippines, trong cuộc tập trận Valiant Shield 2018 ngày 17/09/2018.U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Erwin

Quân đội Việt Nam nên bắt chước
Hải Lục Không quân trước xâm lăng
Phải cần phối hợp nhịp nhàng
Mới mong ngăn chận giặc tràn sang ta

Hỡi chiến binh sơn hà nguy biến
Hãy cùng nhau ứng chiến kịp thời
Quyết tâm chận lũ con trời
Bảo an bờ cõi giống nòi Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 28, 2018 0537 EST