Oanh tạc cơ B-52 của Mỹ vẫn tiếp tục bay qua Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Máy bay ném bom B-52 Mỹ vẫn tiếp tục bay qua Biển Đông by BBC. 27 tháng 9 2018.
000_hkg10244262
Oanh tạc cơ B-52 của Hoa Kỳ – AFP PHOTO / JUNG YEON-JE

B-52 bay trên đảo nhân tạo
Phải chăng là bay dạo mà chơi?
Công trình bền vững để đời
Vài Tomahawk hết lời rêu rao

Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Chống Tàu cứu nước lật nhào hán nô!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 27, 2018 0656 EST
1- B-52 của Mỹ bay ngang Biển Đông giữa căng thẳng gia tăng
2- Mỹ điều B-52 bay qua vùng Biển Đông có tranh chấp