Mật ước Thành Đô trên đường trở thành hiện thực

Kính mời quý bạn xem bài: Mật ước Thành Đô trên đường trở thành hiện thực by Hoàng Tất Thắng (Danlambao) 25/09/2018.
Xi-Jingpin-nguyễnphútrọng-danlambao
Hán nô và giặc cướp.

Thành Đô mật ước đang thành
Dọc theo biên giới song hành Đồng, Nguyên
Biển Đông giờ sẽ chia quyền
Cùng nhau hưởng lợi chủ quyền tính sau
Nơi đâu Tàu có khoan dầu
Sẽ là đất của khựa Tàu Bắc Kinh
Khá khen cho lũ Ba Đình
Cam tâm dâng nước Việt mình cho Hoa
Toàn dân nhắm mắt cho qua
Nước mất dân khổ chan hòa lệ rơi
Hãy cùng đứng dậy ai ơi
Quyết thề chống giặc con trời Bắc Phương
Đứng lên bảo vệ quê hương
Chống Tàu cứu nước là thương giống nòi.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, September 24, 2018 2109 EST