Bộ trưởng ngoại giao Tàu cọng tới Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc tới Việt Nam by VOA. 17/09/2018.
639E5578-7108-4E95-9325-5ABBA9E750A9_cx0_cy7_cw0_w650_r1_s
Ông Vương Nghị và ông Phạm Bình Minh chụp ảnh tại Hà Nội hồi tháng Tư 2018.

Quan Tàu đi tới Việt Nam
Để xem mọi việc đã làm đến đâu
Cả bầy cọng sản theo Tàu
Non sông biển đảo từ lâu dâng Tàu
Đồng bào chẳng đứng lên mau
Chỉ hơn năm nữa giặc Tàu tiếp thu
Việt Nam tự trị là khu
Toàn dân mất nước ngàn thu tủi hờn
Quyết thề giữ nước trường tồn
Đứng lên thề quyết bảo tồn Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, September 16, 2018 1515 EST