TBT Trọng kêu gọi Tàu cọng hợp tác “giải quyết vấn đề” Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: TBT Trọng kêu gọi Trung Quốc hợp tác “giải quyết vấn đề” Biển Đông by VOA Tiếng Việt 13/09/2018.
NPT_HXH.png
Tổng bí thư VC Nguyễn Phú Trọng (phải) tiếp Phó Thủ tướng TC Hồ Xuân Hoa tại Hà Nội hôm 12/9.


Nguyễn Phú Trọng ơi! ông có lú?
Đã bao lần gặp chú Tập Bình
Sao ông ngậm miệng làm thinh
Không yêu cầu Tập chứng minh chủ quyền?

Nguyễn Phú Trọng tự quên vai vế
Xếp ngang cùng hạng ghế phó Hoa
Bình Cường Trọng để cho qua
Xuân Hoa Trọng nói gọi là xã giao

Bởi ông Hoa không sao làm được
Chỉ ghi nhận về nước trình lên
Hai ông Lý Tập xét xem
Phát huy bốn Tốt không nên rầy rà!

Láng giềng Tốt không la mất đất
Bạn bè Tốt dâng đất trăm năm
Đồng chí Tốt đã ngậm câm
Đối tác Tốt đã âm thầm tiếp tay

Đồng bào ơi tới ngày mất nước!
Dân tộc đang đứng trước diệt vong!
Đứng lên toàn thể một lòng
Quyết tâm giữ nước đề phòng xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 14, 2018 0130 EST