VN mở thêm cửa khẩu với Khu tự trị Choang của Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: VN mở thêm cửa khẩu với Khu tự trị Choang của Trung Quốc by VOA. 12/09/2018.

Cửa Khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Photo Tiền Phong.

Mở thêm cửa khẩu chào mời
Du khách, lao động con trời Bắc Kinh
Thật ngu thay lũ Ba Đình
Cam tâm bán nước bó mình hán nô
Còn đâu đất nước cơ đồ
Khi Tàu tràn ngập cõi bờ Việt Nam?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 13, 2018 0000 EST