Tàu cọng đang xâm lăng Việt Nam bằng “chiến tranh mềm”

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam đang bị xâm lăng bằng “chiến tranh mềm” và ủng hộ biểu tình chống xâm lăng “giùm” đảng và nhà nước by ﬦ Δ ﬦ ﬦ ΔΟ (Danlambao) 9-12-2018.
Tậpcậnbìnhremotecontrolnguyễnphútrọng-danlambao
Tập Cận Bình đang điều khiển Nguyễn Phú Trọng

Lượm thơ trên mạng của tác giả Δﬦ ﬦ ﬦ ﬦ ﬦ ﬦ ΟΟ, xin chia sẻ:
Đó là đạo đức bác Hồ,
Đó là thực hiện mưu đồ Việt gian:
“Gây ra đạo đức suy tàn,
Một nền văn hóa ngoại bang chư hầu.”
Phá tan nguồn Việt từ lâu
Biến thành tạp chủng thân trâu, kiếp bò
Nên giờ nam nữ bày trò
Đú đa đú đởn, chẳng lo học hành
Bày trò trai đút, gái bành
Dậm da dậm dựt, trở thành dâm sư
Còn đâu công tử, tiểu thư,
Còn đâu một mãnh địa dư kiêu hùng!
Trẻ thì học chữ kẻ khùng
“Kặt Qu”, “Zâm Zụk” cho trùng Hán gian
Còn đâu một mảnh giang san
Văn chương sức sống, suy tàn từ lâu!
Trăm năm chữ Việt in sâu
Chữ còn, còn nước là câu sinh tồn
Trăm năm dân Việt lớn khôn
Thanh niên phải học suy tôn cơ đồ
Bây giờ, già trẻ “tam vô”
Tương lai cũng chỉ nắm mồ mà thôi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, September 12, 2017 2122 EST