Thủy phi cơ AG600, vũ khí mới của Tàu cong

Biển Đông : Thủy phi cơ AG600, vũ khí mới của Trung Quốc

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, August 10, 2018 1545 EST