Từ tiền Hồ sang tiền Mao và 3 khu

Kính mời quý bạn xem bài: Từ Hồ tệ sang đến Mao tệ và 3 khu by Tư nghèo (Danlambao) 06.09.2018.
HồMaoTệ-danlambao
“béc hồ ta đó chính là béc mao”


BãiđápantoànTrọngdànhchobốTập-babui-danlambao

Từ tiền Hồ sang tiền Mao
Ba khu đặc biệt hán vào nước Nam!
Tiền mua hết lũ quan tham
Tiền như nước chảy tiền làm lung lay
Ba khu Vân Phú vào tay
Khựa Tàu chệt hán từ nay toàn quyền
Việt Nam mất hết chủ quyền
Toàn dân sao chẳng lật thuyền hán nô?
Đứng lên gìn giữ cơ đồ
Muôn đời tồn tại cõi bờ Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 07, 2017 2200 EST

1- ‘Tôi đề nghị xét lại việc cho lưu hành tiền TQ ở VN’
2- Lưu hành đồng tiền Trung Quốc ở VN ‘có vi hiến’? – BBC News Tiếng Việt