Từ Tô Giới Sa Diện đến các Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc

Kính mời quý bạn xem bài: Từ Tô Giới Sa Diện đến các Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc by Chấn Minh (Danlambao). 05/09/2018.
temp-danlambao copy
Vị Trí Đa Số (36/45) Các Dự Án Có Vốn Đầu Tư Trung QuốcTrị Giá Trên 100 Triệu USD Tại Việt Nam (2006-2018)

Đặc khu đặc lợi đặc quyền
Càng nhiều dự án chủ quyền tiêu tan
Ba Đình cọng sản đầu hàng
Quyết đưa nước Việt nhập bang khựa Tàu
Đồng bào không thức tỉnh mau
Cháu con tất phải nghìn sau nô Tàu
Toàn dân hãy sánh vai nhau
Quyết thề vì nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, September 05, 2017 2210 EST