Dân Việt đã bị CSVN cho vào rọ, chỉ nằm chờ ngày chết !

Kính mời quý bạn xem bài: Dân Việt đã bị CSVN cho vào rọ, không nhúc nhích nỗi, chỉ nằm chờ ngày bị thọc tiết ! by Ngọc Hùng – Ba Cây Trúc 2018-09-02.
20101212135603_1
Bọn lái buôn Tàu và đàn heo Việt

Thương cho dân tộc Việt Nam
Đồng tâm cam phận chịu làm hán nô?
Không ai nghĩ đến cơ đồ
Tương lai đâu nữa cõi bờ Việt Nam?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, September 02, 2017 2220 EST