Toàn dân Việt Nam hãy đứng lên biểu tình phản đối cọng sản bán đất cho Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Nông dân Pháp biểu tình phản đối bán đất cho Trung Quốc by Thanh Phương – RFI. Đăng ngày 30-08-2018 Sửa đổi ngày 30-08-2018 15:09.
000_18o9c6
Các thành viên Liên Đoàn Nông Dân Pháp giương cờ và chiếm giữ khu đất mà các nông trại Tàu cọng mua, ở Murs, gần Chatillon-sur-Indre, Pháp, ngày 29/08/2018. GUILLAUME SOUVANT / AFP

Bao nhiêu đất đã dâng Tàu
Toàn dân đứng dậy cùng nhau quyết đòi
Lạc Hồng lừng lẫy giống nòi
Lẽ nào cam chịu tôi đòi Bắc phương?
Đứng lên cứu nước mở đường
Vẹn toàn đất nước tự cường phương Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, August 31, 2017 0000 EST