Cảnh báo tình hình bán đất + nước

Kính mời quý bạn xem bài: Cảnh báo tình hình bán đất + nước by FB Hung Lee. Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018 | 27.8.18.
Cảng Quy Nhơn
Cảng Quy Nhơn.

Hải quân Việt cọng làm gì
Khi không còn cảng để đi ra vào?
Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Chống Tàu cứu nước kéo nhào hán nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, August 30, 2017 0140 EST