Dấu chân Lịch Sử

Kính mời quý bạn xem bài: Dấu chân Lịch Sử by Bảo Giang (Danlambao) 25/8/2018.
giáodụcVNCHvsCS-danlambao


.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, August 27, 2017 2222 EST