Hãy làm sống dậy truyền thống hào hùng của dân tộc để giữ nước!

Kính mời quý bạn xem bài: Hãy làm sống dậy truyền thống hào hùng của dân tộc để giữ nước! by Hồn Nước ( Danlambao) 8/27/2018.
covanglichsu4-danlambao
Cờ vàng lịch sử.Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 26, 2017 2340 EST