Xuống đường cứu nước

Kính mời quý bạn xem bài: Xuống đường cứu nước by Đồ Hiếm (Danlambao) 8/25/2018.
baovetoquoc-danlambao
Sóng lòng dân.

Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Diệt bè nô hán kêu gào “Đặc khu”
Đưa non nước Việt thiên thu
Vào tay giặc hán kẻ thù xâm lăng
Toàn dân ai có nghe chăng?
Giang sơn nguy khốn Biển Đông sóng gào!
Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Giữ đất nước Việt không vào khựa Trung!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 25, 2017 1622 EST

Chiến thuật bạch tuộc của Tàu cọng và mục tiêu siêu cường năm 2049

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc: Chiến thuật bạch tuộc và mục tiêu siêu cường năm 2049 by Minh Anh – RFI Đăng ngày 24-08-2018 Sửa đổi ngày 24-08-2018 11:29.
2017-12-14t215222z_559958452_rc1df5eb71c0_rtrmadp_3_southchinasea-china_1_0
Các công trình xây dựng của Tàu cọng trên Đá Chữ Thập, Trường Sa, Biển Đông (Ảnh vệ tinh do CISIS công bố ngày 29/06/2017) REUTERS

Trên Biển Đông có loài bạch tuộc
Đưa vòi dài ra nuốt Trường Sa
Đồng bào yêu nước thương nhà
Đứng lên tận diệt con ma khựa Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 25, 2017 0936 EST