ĐẠI TƯỚNG, TƯ LỆNH LỤC QUÂN MỸ TẠI KHU VỰC THÁI BÌNH DƯƠNG THĂM ĐỀN HAI BÀ TRƯNG

ĐẠI TƯỚNG, TƯ LỆNH LỤC QUÂN MỸ TẠI KHU VỰC THÁI BÌNH DƯƠNG THĂM ĐỀN HAI BÀ TRƯNG

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 21, 2018 0950 EST