Vì sao Tàu cộng quyết chiếm cho được ba đặc khu kinh tế của Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Vì sao Trung Cộng quyết chiếm cho được ba đặc khu kinh tế của Việt Nam by Trúc Giang – danlambaovn.blogspot.com. 19/08/2018.
taubanhtruong-danlambao
Bản đồ Tàu cọng bành trướng.

Giặc Tàu quyết chiếm Biển Đông
Lấy đường ra Thái Bình Dương tranh hùng
Ngân Quang Phúc Trọng cúc cung
Nghe lời hán Tập phân vùng “Đặc Khu”
Đồng bào e sợ vào tù
Việt Nam có luật coi như thuộc Tàu
Đồng bào hãy đứng lên mau
Biểu tình ngăn chặn giặc Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 19, 2018 1536 EST