Ngũ Giác Đài: Quân đội Tàu cọng tập luyện ‘để tấn công Mỹ’

Kính mời quý bạn xem bài: Lầu Năm Góc: quân đội Trung Quốc tập luyện ‘để tấn công Mỹ’ by VOA. 17/08/2018.
wp-image--245392860
Binh sĩ Tàu cọng đóng tại Hong Kong

Quân Tàu luyện tập tấn công
Nay mai mặt trận Biển Đông sẽ cần
Ngụy trang tàu cá ngư dân
Đuổi ngư dân Việt lấn sân ngư trường
Ai người yêu nước quê hương
Đứng lên chống giặc mở đường tồn sinh
Dẹp bè nô hán Ba Đình
Chống loài bành trướng Bắc Kinh giặc Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, August 17, 2018 2118 EST