Mỹ không để Tàu cọng tung hoành ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ : Không để Trung Quốc tung hoành ở Biển Đông by Tú Anh – RFI. Đăng ngày 17-08-2018 Sửa đổi ngày 17-08-2018 15:13.
2018-05-23t234723z_1709431267_rc1d6a4e84d0_rtrmadp_3_usa-china-military-exercise_0
Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở quân sự của Tàu cọng trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, triển khai cả chiến đấu cơ J-11. Ảnh 12/05/2018. Courtesy CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe

Ở Biển Đông theo luật Quốc tế
Quyền đi lại không thể cấm ngăn
Khựa Tàu ỹ mạnh làm càn
May còn có Mỹ bẻ càng hồng long!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, August 17, 2018 1917 EST
1- Ngủ Giác Đài: Trung Quốc tập oanh kích các mục tiêu Mỹ ở Thái Bình Dương