Quảng Ninh vừa giao 6000 ha đất huyện Hải Hà cho người khổng lồ Tàu cọng Texhong

Chờ gì mà chẳng đứng lên?
Diệt bè lú Trọng cúi lòn Bắc Kinh
Cọng nô còn ở Ba Đình
Nước ta thành tỉnh dân tình vong nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 12, 2018 1425 EST

www.vietnamexodus.info

Nguyễn Anh Tuấn(facebook)

1. Bài học mất cảng của Srilanka năm 2017, chưa có ai kịp đánh máy để đưa cho lãnh đạo đảng nhà nước đọc:

37928866_1276351262507565_1979289997089439744_n

Quảng Ninh vừa giao 6000 ha đất huyện Hải Hà cho người khổng lồ Trung quốc Texhong. Diện tích lớn nhất cho một ct nước ngoài từ trước tới trước nay.

View original post 617 more words

Triệu triệu người Việt sẽ ‘bị giam’

Kính mời quý bạn xem bài: TQ: Triệu người Uighur ‘bị giam’, ngàn người ngăn phá đền thờ by BBC. 12 tháng 8 2018.
_102939445_98990f0d-105e-4c62-bcc8-33046e2b993d
u tình Uyữ

Hỡi đồng bào con Hồng cháu Lạc
Không chống Tàu chẳng khác thế này
Chín mươi triệu, mấy cánh tay?
Cớ sao chịu trói bởi bầy hán nô?

Còn đâu nữa cơ đồ đất nước
Khi khựa Tàu qua bước “Đặc khu”
Dân ta sẽ bị cầm tù
Ngay nơi ta ở cho dù là đâu

Hãy đứng lên chống Tàu cứu nước
Hỡi thanh niên tiến bước lên đường
Quyết vì Đất nước Quê hương
Diệt bè nô hán Bắc phương Ba Đình.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 12, 2018 1359 EST